Lightness & Politeness in Partnership for Future Greatness

BOKA SAMTAL FÖR ATT PLANERA DINA HÄSTARS FRAMTID

Two T’s STARTBAS FÖR UNGHÄSTAR

Med hästhållning på hästens villkor och individanpassad utbildning erbjuder jag helhetslösningar för unghästar där de erbjuds bästa möjliga förutsättningar att kunna uppnå sin fulla potential!

Helhetslösning erbjuds unghästar i ålder från avvänjning till 3-åringar under sommarsäsong eller vintersäsong.

För äldre hästar, tillridning och problemlösning börjar vi med analys-paket och därefter erbjuds skräddarsydda utbildningspaket.

 

Min styrka är att genom att anpassa mig till hästens individuella förutsättningar skapa en gedigen grundutbildning, som för mig innefattar en väl strukturerad och uppdelad inlärnings- och befästningsfas. Detta ger de bästa förutsättningarna för att hästen sedan ska kunna specialiseras och uppnå sin fulla kapacitet inom sin sport.

 

Att ha en trygg och lätthanterad häst är inte bara roligt, ju tidigare i hästens liv den lär sig ”bete sig som partner” i vårt mänskliga samhälle desto säkrare för både hästen och människorna runt den.  En trygg och tänkande häst minskar risk för olyckor och skador, men det absolut största och långsiktiga värdet ligger i att hästen kan växa, lära och utvecklas optimalt då den är lugn och trygg och inte hämmas av osäkerhet, rädsla eller förvirring.

 

Min övertygelse ligger i att det i framåt är hästens emotionella status som kommer göra skillnaden mellan vem som vinner.
Om en häst är spänd och inte riktigt är säker ”tappar” den energi och fokus, är hästen däremot mentalt säker på ”vad” den ska göra, och emotionellt har en positiv känsla och vetskap om ”hur” den ska göra det (samspelt med ryttaren/kusken är glasklart) – då kommer den fysiska träningen kunna göra hästen mest nytta och ge en stark, hållbar och välmående häst. Men utan den ”emotionella samlingen” i hästen skapas spänningar och hästen kommer inte använda sina muskler optimalt vilket leder till oliksidighet och förslitningar.

 

Därför brinner jag för den individanpassade unghästutbildning jag erbjuder då den leder till en större hästvälfärd och hållbara hästar! Vare sig det är en riktig världschampion eller ”din egna hemma i stallet”- champion, så förtjänar våra hästar de bästa möjliga förutsättningarna för ett långt liv – frisk, stark och nyfiken!

 Hållbarhet & Styrka

Fysisk mål

Lösdrift & stora hagar med varierande underlag erbjuder hästarna naturliga betingelser som de behöver för att utvecklas optimalt.
Här kan de leva i flock över stock och sten och stärka kropp, knopp, senor och ligament!

Utbildning för sundhet

Mentala mål

Hantering för praktiska bruk -vardagslivet till perfektion – grunden för en riktig champion!

Väl strukturerad utbildningsplan med tydlig inlärnings- och befästningsfaser ger en gedigen bas innan specialiseringen tar vid.

LUGN – TRYGG – MOTIVERAD – LYDIG   

Emotionell fitness

Individuell utbildning för varje häst för att minska stress, optimera inlärning oavsett hästens utgångsläge och personlighet.

Lightness & Politeness in Partnership for Future Greatness